Välkommen till Fokusera

Med moduler som SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) och SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete), erbjuder vår molntjänst bra och effektiva verktyg för dig som vill ha kontroll och löpande arbeta aktivt med detta enligt gällande lagar, förordningar och praxis.

  Vårt syfte är att erbjuda bra och ändamålsenliga verktyg som underlättar för företag och organisationer att undersöka, genomföra samt följa upp verksamheten på ett sådant sätt att skador och tillbud förebyggs inom områdena hälsa, miljö och säkerhet.  
- Mikael Sundman, vd

Åre Software AB
0647-314 70
kundtjanst@aresoftware.se